Giới thiệu

“Tiêu chí hoạt động: Độc lập - Khoa học - Toàn diện - Chính xác - Hiệu quả”

0

cases
completed

0

consultants
worldwide

0

awards
winning

0

satisfied
clients

Dịch vụ thẩm định

Thẩm định giá Bất Động sản

Đất đai, Nhà phố, Biệt thự, Căn hộ, Văn phòng, Siêu thị, Trung tâm thương mại, Cơ sở sản xuất kinh doanh, Nhà xưởng,…

Thẩm định Giá trị Doanh nghiệp

Quyền sở hữu trí tuệ, Giá trị thương hiệu, Tài sản vô hình, xác định giá trị các Tài sản Tài chính (Các loại giấy tờ có giá ).

Thẩm định giá Động sản

Máy móc – thiết bị, Dây chuyền sản xuất, Phương tiện vận tải…

Thẩm định Giá trị Tài Nguyên

Khoáng sản, rừng, mỏ,…

Thẩm định Dự án Đầu tư

Khu Công Nghiệp, Cao ốc Văn phòng – Thương mại, Resort,…

Dịch vụ khác

Dịch vụ khác

0945.009.002